Jump to content

Isihuquzi

Mayelana Wikipedia

Reptiles_2021_collage

Izihuquzi, izilwane ezisesigabeni ezihuquzayo (Reptilia) , ziyiqembu elihlanganisa zonke ezibusosibankwa (sauropsid) ngaphandle kwezinyoni . [1] Izihuquzi eziphilayo zihlanganisa amafudu (turtles), izingwenya, ezimazenga (squamates) (izibankwa nezinyoka) nezimpumulonde (rhynchocephalians) (njenge-tuatara). Kusuka Ndasa 2022, izikomniningo lezihuquzi (Reptile Database) libandakanya imiqhinkqo eyizi-11,700. Ngokohlelo lokujinja oluvamile lukaLinnaeu, izinyoni zithwathwa njengesigaba esihlukile kunezihuquzi. Nokho, izingwenya zihlobene eduze nezinyoni kunezihuquzi ezinye eziphilayo, ingakho izimiso zokujinja zomxhanta zanamuhla zifaka izinyoni phakathi kwezihuquzelayo, kanjalo zichasisa kabusha leli bizo njengomxhanta. Ezinye izincasiselo zomtxhanta ziyaliyeka legama isihuquzi ngokuphelele futhi zikhetha umxhanta elithi ubusosibankwa (Sauropsida), elibhekisela kuzo zonke amniotes ezihlobene eduze ezihuquzini zanamuhla kunezincelisi. Isifundo sezinhlelo ezivamike zezihuquzi, ngokomlando esihlanganisa izimpilambaxa, esibizwa ngokuthi herpetology.

  1. Gauthier J.A. (1994): The diversification of the amniotes. In: D.R. Prothero and R.M. Schoch (ed.) Major Features of Vertebrate Evolution: 129–159. Knoxville, Tennessee: The Paleontological Society.