IsiNcelisi

Mayelana Wikipedia

Mammal_Diversity_2011

Izilwane ezincelisayo iqembu lezilwane ezinomgogodla ezakha isigaba seziNcelisayo (Mammalia), elibonakala ngokuba khona kwezindlala ezingamabele ezikhiqiza ubisi kwabesifazane ukuze bondle (ukuncelisa) izingane zabo, nange- neocortex (isifunda sobuchopho), uboya noma unwele, namathambo amathathu angaphakathi kwendlebe. Lezi zici zizihlukanisa ezihuquzini (nasezinyonini) ezaqebuka kuzo enkathini yomcalahle (Carboniferous), ngaphezu kwezigidi ezingama-300 ezidlule. Iyizi-6,400 imiqhinkqo yezincelisi echazisiwe futhi yahlukaniswa izinhlelo ezingama-29. Izinhlelo ezinkulu, ngokwemimiqhinkqo yazo, iziququdi (rodents), amalulwane (bats), nezi-Eulipotyphla (hedgehogs, moles, shrews, and others). Ezinye ezilandelayo ezibuchophokhulu (Primates) (ezihlanganisa abantu, apes, monkeys, and others), izifananzwane (Artiodactyla) (cetaceans and even-toed ungulates), kanye nezidlanyamaand (Carnivora) (izingobe, izinja, seals, and nezinye).