Jump to content

Isizindamininingo somchazamibhalo

Mayelana Wikipedia

Isizindamininingo somchazamibhalo siyisizindamininingo seziqoshwa zomchazamibhalo. Leli yiqoqo elihlelwe kuxhakaxholo lwamaphatho emisebenzi elotshiwe efana neziqakaqwa, izibhalwa zephephandaba, izethulo zengqungquthela, imibiko, izishocilelwa zikahulumeni nezomthetho, izigunyazi nezincwadi. Ngokuphambene nemifako yojengamazwi womtapolwazi, iningi leziqoshwa zesizindamininingo somchazamibhalo zichazisa izibhalwa namaphepha wengqungquthela kunemibhalonye ephelele, futhi zivame ukuqukatha izincaziso zesihloko esinothileyo ngesimo samazwi amqoka, amabizo womjinjo wezihloko, nemikhanyango.