Isizindamininingo

Mayelana Wikipedia
Isitatimende sokukhetha se -SQL kanye nomphumela waso

KwezokiCikiza, isizindamininingo siyiqoqo lemininingo elihlelekile (elaziwa nangokuthi isilulumininingo ) eliqoqongwa futhi lifikelelwe ngokwamazuba kusetshenziswa isimiso sokuphatha isizindamininingo .