Jump to content

Ivondwe

Mayelana Wikipedia

Umbuso (Regnum) Animalia (Izilwane)
Uzalo (Phylum) Chordata ((Izilwane ezinomgogodla))
Iqembu (Classis) Mammalia (Izilwane ezincelisayo)
Uhlelo (Ordo) Rodentia (Iziliwane eziququdayo)
Uhlelo oluNcane (Subordo) Hystricomorpha (Izilwane ezinesimo zengungumbane)
Uhlelo olungaPhansi (Infrardo) Hystricognathi (Izilwane ezinomhlathi wengungumbane)
Umndeni (Familia) Thryonomyidae (Izilwane ezifana namavondwe)
Umkhakha (Genus) Thryonomys (Amavondwe)

Amavondwe ayizilwane ezihlala e-Afrika.