Ivondwe

Mayelana Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
'
Grand aulacode male.jpg
Umbuso (Regnum) Animalia (Izilwane)
Uzalo (Phylum) Chordata ((Izilwane ezinomgogodla))
Iqembu (Classis) Mammalia (Izilwane ezincelisayo)
Uhlelo (Ordo) Rodentia (Iziliwane eziququdayo)
Uhlelo oluNcane (Subordo) Hystricomorpha (Izilwane ezinesimo zengungumbane)
Uhlelo olungaPhansi (Infrardo) Hystricognathi (Izilwane ezinomhlathi wengungumbane)
Umndeni (Familia) Thryonomyidae (Izilwane ezifana namavondwe)
Umkhakha (Genus) Thryonomys (Amavondwe)

Amavondwe ayizilwane ezihlala e-Afrika.