Ivondwe

Mayelana Wikipedia
'
Umbuso (Regnum) Animalia (Izilwane)
Uzalo (Phylum) Chordata ((Izilwane ezinomgogodla))
Iqembu (Classis) Mammalia (Izilwane ezincelisayo)
Uhlelo (Ordo) Rodentia (Iziliwane eziququdayo)
Uhlelo oluNcane (Subordo) Hystricomorpha (Izilwane ezinesimo zengungumbane)
Uhlelo olungaPhansi (Infrardo) Hystricognathi (Izilwane ezinomhlathi wengungumbane)
Umndeni (Familia) Thryonomyidae (Izilwane ezifana namavondwe)
Umkhakha (Genus) Thryonomys (Amavondwe)

Amavondwe ayizilwane ezihlala e-Afrika.