Mageba kaGumede

Mayelana Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Mageba kaGumede
Inkosi yamaZulu
Isikhathi 1727-1745
Igama ikhulu Mageba kaGumede
Ubezalwa ngoMasingane 1, 1667(1667-01-01)
Ubefa ngoMasingane 1, 1745(1745-01-01)
Predecessor Phunga kaGumede
Abantwana
Royal House Zulu
Ubaba Gumede kaZulu

Mageba kaGumede (c. 1667 – c. 1745) wayeyinkosi yezizwe samZulu kusukela ngonyaka wama-1727 kuyakyama-1745. Umffowabo kaMageba kwabe kungu Phunga bobabailil babezalwa nguGumede. UMageba wabe enamadodana amabili okwabe kunguNdaba kanye noMpangazitha. UMpangazitha akazange aba yinkosi, washad nomzala wakha kubo lobu budlelwano yilappho kwaqhamuka khona izibingo zakwaMbaatha nesakwaMageza.Inkosi wamaZulu
Emva kwa- :
Phunga
Isikhathi
1727–1745
Phambi kwa- :
Ndaba