Ndaba kaMageba

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Ndaba kaMageba
Inkosi yamaZulu
Isikhathi 1745-1763
Igama ikhulu Ndaba kaMageba
Ubezalwa ngoMasingane 1, 1697(1697-01-01)
Ubefa ngoMasingane 1, 1763(1763-01-01)
Predecessor Mageba kaGumede
Abantwana
Royal House Zulu
Ubaba Senzangakhona kaJama

Ndaba kaMageba wabe eyinkosi yesizwe samaZulu kusukela ngonyaka we-1745 kuya kowe-1763. Undaba wayezalwa nguMageba Indodana yakhe kwabe kunguJam owathat isikhundla sokuba yinkosi kwakhe uMageba.

Inkosi wamaZulu
Emva kwa- :
Mageba
Isikhathi
1745–1763
Phambi kwa- :
Jama