Mvezo

From Wikipedia

Mvezo iyidolobha kwaXhosa eRiphabliki yaseNingizimu Afrika. Iyindawo yokuzalwa kwa-Nelson Mandela, Umongameli 1994 - 1998.