Nelson Mandela

From Wikipedia
His Excellency
Nelson Mandela
OM AC CC OJ GCStJ QC GColIH RSerafO NPk BR MRCSI
Nelson Mandela on his 90th birthday in 2008.
Mandela in 2008
Umongameli waseNingizimu Afrika
Isikhathi:
10 ngoNhlaba 1994 – 14 ngoNhlangula 1999
Deputy Thabo Mbeki
Frederik Willem de Klerk
Emva kwa Frederik Willem de Klerk
As Umongameli waseNingizimu Afrika
uLandelwa Thabo Mbeki
19th unobhalajikelele we-Non-Aligned Movement
Isikhathi:
2 ngoMandulo 1998 – 14 ngoNhlangula 1999
Emva kwa Andrés Pastrana Arango
uLandelwa Thabo Mbeki
Ukwazisa
Ubezalwa Rolihlahla Mandela
18 ngoNtulikazi 1918(1918-07-18)
Mvezo, Ubunye waseNingizimu Afrika
Wafa 5 ngoZibendlela 2013(2013-12-05) (iminyaka ama-95)
IGoli
Uhlobo abAfrika waseningizimu
Iqembu African National Congress
Ubeshada Evelyn Ntoko Mase (1944–1957)
Winnie Madikizela (1957–1996)
Graça Machel (1998–manje)
Abantwana 6
Alma mater University of Fort Hare
University of London External System
UNISA
University of the Witwatersrand
iSignesha Signature of Nelson Mandela
Website Mandela Foundation

UNelson Rolihlahla Mandela (isiXhosa pronunciation: [xoˈliːɬaɬa manˈdeːla]; 18 ngoNtulikazi 19185 ngoZibendlela 2013)[1] ungumuntu ohlonishwayo kakhulu emhlabeni ngoba uyena umongameli wokuqala owabekwa emva kobandlululo. Umnumzane lo owaziwa kakhulu njengoTata uMadiba uthanda izwe lakhe ngoba waboshwa iminyaka engamashumi amabili nesikhombisa elwela izwe. Kodwa ngonyaka ka 1990 wakhululwa emva kwalokho wabekwa njengomongameli WeNingizimu Afrika ngonyaka ka 1994. Loludaba lubaluleke kakhulu emlandweni wabantu base Ningizimu Afrika.

Ukukhula: 1918-1936[hlela | edit source]

OkaMadiba wazalwa 18 ngoNtulikazi 1918 endaweni yaseMvezo eMpumalanga Kapa. Abazali bakhe kwakunguGadla Henry Mphakanyiswa Mandela, owayeyinkosi eMvezo, kanye nonkosikazi wakhe wesithathu uNosekeni Fanny wakaMpemvu, owayeyindodazi kaNkedama. Wethiwa ngegama elithi Rolihlahla. Ukhokho wakhe, uNgubengcuka, wayengumholi wesizwe samaThembu. Omunye wamadodana akhe, wethiwa ngegama likaMandela. Nguyenake owaba ngumkhulu kaMandela kanti nasoke lesisibongo sikaMandela sasukela lapho. Kwathi ngonyaka 1915 uGadla walahlekelwa yisikhundla sakhe sobukhosi.

UMandela, kanye nodadewabo ababili, bakhuliswa ngunina emzini waseQunu. Yilapho ayelusa khona izinkomo kanye nabanye abafana. Nokho abazali bakhe babengafundile, unina wamthumela esikoleni eseminyakeni elinganela isikhombisa. Wabhajadiswa. Uthisha wakhe wametha igama elithi Nelson. Kwathi lapho iminyaka isililnganela isishiyagalolunye, uyise weza wazohlala eQunu lapho abulawa yisifo uMandela ayekholelwa ukuthi ngesofuba.

"Wayengekho emndenini wami owayeke wangena isikole [...] Osukwini lwami lokuqala esikoleni, uthishela wami, unkosazana Mdingane, wasipha amagama esingisi. Lokhu kwasekulisiko kulezozinsuku ngenxa yemfundo eyayiphethwe ngamaNgisi. Ngalolosuku, unkosazana Mdingane wathi igama lami elisha nguNelson. Angazi yingani angetha leligama." - Mandela, 1994.

References[hlela | edit source]