Ngaka Modiri Molema District Municipality

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Ngaka Modiri Molema District Municipality umasipala omkhulu waseNyakatho-Ntshonalanga, eNingizimu Afrika.

Ngaka Modiri Molema Platinum District Municipality