Jump to content

Tito Mboweni

Mayelana Wikipedia

UTito Titus Mboweni (16 ngoNdasa 1959) nguNgqongqoshe wezezimali eNingizimu Afrika. UMboweni wayengumbusi wesishiyagalombili weBhange loMbuso laseNingizimu Afrika (i-South African Reserve Bank) kanye nomuntu wokuqala omnyama waseNingizimu Afrika ukuba abambe lesi sikhundla. Ufungiswe ukuba nguNgqongqoshe wezeziMali waseNingizimu Afrika mhla zi-9 kuMfumfu 2018 emva kokumemezelwa kukaNgqongqoshe uNhlanhla Nene ukuthi uNene uye wavakashela umndeni wakwaGupta onegama elibi ngokwenkohlakalo.[1]

UMboweni njengamanje ilunga leMboweni Brothers Investment Holdings kanye nomeluleki wamazwe omhlaba weGoldman Sachs International. Uqokwe njengoMqondisi ongeyena wesigungu esiphethe sabaqondisi weNingizimu Afrika eBhange Lentuthuko Elisha (iBhange Lentuthuko Ye-BRICS).[2] [3]

TitoMboweni

Ongomncane kubantwana abathathu, uTito Mboweni wazalwa ngo-16 Ndasa 1959. [5] Wakhulela eTzaneen esifundazweni saseTransvaal ngaleso sikhathi. Waya eNyuvesi yaseNyakatho phakathi kwe-1979 ne-1980, lapho abhalisela khona ukufundela iziqu ze-Bachelor of Commerce. Akazange aphethe izifundo zakhe lapho futhi washiya iNingizimu Afrika ukuba waya ekudingisweni ngo-1980.

Ngesikhathi esekudingisweni eLesotho, wajoyina i-African National Congress (ANC), iqembu elibusayo laseNingizimu Afrika, futhi wayengumgqugquzeli weqembu ngamakhono amaningi. Wathola isitifiketi se-Bachelor of Arts (i-honors equivalent) kwezezimali kanye nesayensi yezombangazwe evela ku-National University of Lesotho ngo-1985. Ngo-1988 wathola i-Master of Arts degree kwi-Development Economics evela eNyuvesi yase-East Anglia eNgilandi.

Ezombusazwe

[hlela | Hlela umthombo]

UTito Mboweni wayengunqongqoshe wezaMisebenzi kusukela ngoMeyi 1994 kuya kuJulayi 1998 kuKhabhinethi yaseNingizimu Afrika uNelson Mandela. Ngaphambi kokuqokwa kwakhe njengoNgqongqoshe wezeMisebenzi, wayeyiSekela loMnyango wezeMnotho we-ANC. Umele i-ANC emaqenjini amaningana asekhaya nasemaphandleni. UTito Mboweni wayeyilungu leKomidi likazwelonke le-ANC eliPhethe kanye namaKomiti okuSebenza aKwaZulu kanye noSihlalo weKomidi eliPhethe leKomidi lezokuThuthukiswa koMnotho, elihlanganisa ukuthuthukiswa kwezinqubomgomo zezomnotho ze-ANC. Ngesikhathi enguNgqongqoshe wezeMisebenzi uMboweni obengumakhi wezomthetho waseNingizimu Afrika wokuqeda umsebenzi wobandlululo. Waba omunye wezoMnotho womhlaba Wonke Abaholi Bomhlaba ngo-1995. Ngo-1997 uTito Mboweni waqokwa njengenhloko yoMnyango Wezepolitiki we-ANC owawuphethe izinqubomgomo ze-ANC. Ngemuva kokujoyina iBhange leSouth African Reserve, wasula zonke izikhundla zakhe ezikhethiwe ku-ANC.

Wajoyina iBhange loMbuso laseNingizimu Afrika ngoNtulikazi we-1998 njengoMeluleki kuMbusi. Nge-8 Ncwaba we-1999 walandela uDokotela Chris Stals njengoMbusi weBhange Bhange loMbuso. Ngesikhathi sokusebenza kwakhe, waqokwa njengoProfesa ohloniphekile wezoMnotho eNyuvesi yaseNingizimu Afrika ngo-2000 kuya ku-2003. INyuvesi yaseNatali yanikeza uMbusi izinga lobuDokotela wezoMnotho, i-honoris causa. I-degree yazinikezwa ngo-2001. UMbusi waphinde wakhethwa ukuba kuKhansela weNyuvesi yaseNyakatho-Ntshona futhi wabekwa njengeShansela ngo-23 Febhuwari 2002. IYunivesithi yaseStellenbosch yamminkeza isikhungo sokuhlonishwa njengoProfessor Extraordinary in Economics zi-1 kuMbasa we-2002 kuya kwa-31 kuNdasa we-2005. ISikole seBhizinisi lase-Asiya laqoka uMboweni eBhodini laBabaphathi nge-2015. Walandelwa nguGill Marcus owafaka esikhundleni sakhe njengoMbusi nge-9 Lwezi we-2009. Mhla zi-9 kuMfumfu we-2018, uMboweni umenyezelwe nguMongameli uCyril Ramaphosa njengoNgqongqoshe wezezimali weRiphabhlikhi yaseNingizimu Afrika ngokushesha elandela ukuyeka kulesi sikhundla kukaNhlanhla Nene. Ngo-Agasti 5, 2021, uMboweni wesula njengoNgqongqoshe Wezezimali.

Imithombo

[hlela | Hlela umthombo]