UNyezibomvu

Mayelana Wikipedia
Izigaba zokugcina zonyezibomvu oluyingxenye ngomhla ziyi-17 kuNtulikazi 2019 ezithathwe e- Gloucestershire, e- United Kingdom .

UNyezibomvu isehlakalo sasemkhathini esenzeka lapho inyanga isithezwa isithunzi somhlaba, okwenza inyanga ibe lufifi. Lokhu kuqondana kwenzeka ngesikhathi esimisweni ekuzungezeni kwenyanga umhlaba ezinyangeni eziyisithupha, futhi lapho Inyanga isigcwele futhi ukuzungeza kwayo kuseduze nomhlaba.