Ucwaningo

Mayelana Wikipedia

Ucwaningo luchazwa ngokuthi "umsebenzi wobuchule nohleliwe owenziwa ukukhulisa inqolobane yolwazi". Luhlanganisa ukuqoqwa okungachemile, ukuhlelwa nokuhlaziywa kokwaziswa ukukhulisa ukuqonda kwesihloko noma udaba. Umsebenzi wocwaningo ungaba ukwandiswa komsebenzi wakudala kulowomkhakha. Ukuze lukwazi ukuvivinya ubuqiniso bezinsiza, izinkambiso, noma umgcanso, ucwaningo lunganyaliza (replicate) izici zezinkebengo (projects) zangaphambili noma inkebengo isiyonke.


Humanités_Numériques

Isibazo esiqoshwetsheni esibizwa "Ucwaningo olubambe isibani solwazi" (1896) sika- Olin Levi Warner .