Uhlelo lokwaziswa

Mayelana Wikipedia

Uhlelo lokwaziswa luyinqubo, yobuchulenhlalo, nesemthethweni yokuhlela eklanyelwe ukuqoqa, ukudludlunga, ukuqoqonga, nokusabalalisa ukwaziswa. Ngokombono wobuchulenhlalo (sociotechnical) uhlelo lokwaziswa lwakhiwa izigcoyi ezine: umsebenzi, abantu, uhlaka, kanye nobuchwepheshe. Uhlelo lokwaziswa lungachasiswa ngokuthi ukudidiyelwa kwezigxoyi ukuze kuqoqwe, kuqoqongwe futhi kudludlungwe imininingo ngenjongo yokuthi imininingo isetshenziswe ukuphana ngokwaziswa, inikele olwazini nasekukhiqizeni yezezibhangqiwe enosizo ekuthathweni kwezinqumo.