Jump to content

Uketshezi

Mayelana Wikipedia
Ukwakheka kwethonsi eliyindilinga lamanzi awuketshezi kunciphisa indawo engaphezulu, okuwumphumela wemvelo womhilizo wasebusweni oketshezini.

Uketshezi luyingxenye yezimo zotho eziyisisekelo ezine (kanye nesinqumela, uhowo nonyazani). Uketshezi lunomthamo ongaguquguquki, kodwa alinako ukuma kwako. Zonke iziphoqi ezincane ezihlangana namanzi ziwenza aguqule ukuma nokugeleza kwawo. Ngenxa yalokho, UmNyondo wenza ukuba amanzi athathe umumo wegobongo angaphakathi kwalo. Imizwayi eyizakhi zoketshezi iyona eyenza ukuba uketshezi lunyukuze ngokukhululekile. Imitshoko egeleza lusilili ivame ukuba nobunjungunjungu obuphezulu. Eminye imitshoko iba nobunjungunjungu obuphezulu ize ibonakale sengathi iyisinqumela. Izibonelo zoketshezi zingamanzi, amafutha, negazi.

Ubugqinsi boketshezi buvame ukuba seduze nobesinqumela, futhi buba ngaphezu kwalobo bohowo. Ngalokho, uketshezi nesinqumela zombili zibizwa ngokuthi utho olujiyile. Kwelinye icele, njengoba uketshezi nohowo kunekhono lokugobhoza, kokubili kubizwa ngokuthi umtshoko.

Uketshezi lwakhiwa izinhlayiyana ezincane zotho eziqhikizayo, ezifana namachwe, abanjwe ndawonye izibhonqa mizwayi (intermolecular bonds). Njengohowo, uketshezi luyakwazi ukugobhoza futhi lube nesimo sesiqukathi salo. Ngokungafani nohowo, uketshezi luzigcina linobugqinsi obungaguquguquki futhi aluhlakazeki ukuba lugcwale sonke isikhenke sesiqukathi.

Nakuba uketshezi olungamanzi luyintilibathwa emhlabeni, lesi simo sotho akusona esivamileyo kumkhathilibe, ngenxa yokuba sinemfuneko yokuba kube namazinga okushisa/ingceindezi emqingo ukuze sibe khona. UTho olwaziwayo kumkhathilibe kuvame ukuba uhowo (kuthunqathunqa) noma unyazani (ezinkanyezini).

Isingeniso

[hlela | Hlela umthombo]
Umfanekiso womchadamezo wesihlambelo esigcwele amanzi ashisayo ajotshelelwa ngabandayo, uveza ukugobhoza kwawo lapho ehlangana.

Uketshezi ungesinye sezimo zotho eziyinhloko, ezinye zihlanganisa isinqumela, uhowo nonyazani. Uketshezi eqinisweni ungumtshoko. Ngokungafani nesinqumela, unenkululeko yokunyukuza ngokuthanda. Iziphoqi ezibhonqa ndawonye imizwayi yesinqumela isebenza isikhashana esincane kuketshezi , okwenza uketshezi lugobhoze kuyilapho isinqumela siqinile.