Jump to content

Ukhuni

Mayelana Wikipedia
Izihlahla ezihlukene zikhipha izinkuni ezihlukene: 1. Pine 2. Common Beech 3. Sycamore 4. Oak 5. Birch 6. Sugar Maple 7. Microberlinia 8. African Rosewood 9. Okoumé 10. Common Walnut 11. Brazilian Rosewood 12. Ebony

Ukhuni iyona substance enkulu ezihlahleni. Lwakhiwe ngama xylem vessels ikakhulukazi, okuyiwona ahambisa amanzi enhla kwesitshalo. Ama substances amabili okuyiwona amakhulu kwizinkuni ngama cellulose nama lignin. Ukhuni lusetshenziselwa ukwakha izakhiwo, ifenisha, nobuciko. Ziphinde zibase umlilo. Iphepha lenziwa ngama fibres atholakala ezinkunini. Ukhuni luyi renewable resource kodwa seliqala ukutholakala kanzima.