Amanzi

Mayelana Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Amanzi

Amanzi ayisithako sevanga esingaphili, esiluntwentwe, esinganambitheki, esinganuki, nesicishe sangaba nambala, esiyisakhi esiyinhloko samanzimbulunga kaNomkhubulwane nezinto ezigxazayo zazo zonke iZiphili ezaziwayo (okuyilapho esebenza njengesincibikilisi). Abalulekile kuzo zonke izinhlobo zokuphila, nakuba engazihlinzeki ngokudla, impekumpeku, noma ngezincinciMisoco ezingokwemvelo. Ukubumbeka kwawo ngokwevanga, H20, kukhomba ukuthi amaChembe awo ngawodwa aqukethe isOhwe elilodwa namaHwanzi amabili angamaChwe, axhunyaniswe yiziThungo zeNzubalo. AmaChwe eHwanzi anamathelene neChwe lesOhwe ngomvundlo ongama-104.45°. "Amanzi" igama lesimo esiluKetshezi se-H2O ezingeni lokushisa nokucindezeleka okuvamile.