Amanzi

Mayelana Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Amanzi

Amanzi ayisiqa sevanga esingaphili, esiluntwentwe, esinganambitheki, esinganuki, nesicishe sangaba nambala, esiyisakhi esiyinhloko samanzimbulunga kaNomkhubulwane noketshezi bazo zonke iZiphili ezaziwayo (okuyilapho asebenza njengesincibikilisi). Abalulekile kuzo zonke izinhlobo zokuphila, nakuba engazihlinzeki ngokudla, impekumpeku, noma ngezincinciMisoco ezingokwemvelo. Ukubumbeka kwawo ngokwevanga, H20, kukhomba ukuthi amaChembe awo ngawodwa aqukethe isOhwe elilodwa namaHwanzi amabili angamaChwe, axhunyaniswe uMnananzuba. AmaChwe eHwanzi anamathelene neChwe lesOhwe engonini engama-104.45°. "Amanzi" igama lesimo esiluKetshezi se-H2O ezingeni lokushisa nokucindezeleka okuvamile.