Ukufika Kwesibili

Mayelana Wikipedia
umfanekiso wesiGreki wokufika kwesibili, c. 1700

Ukufika kwesibili (noma ukubuya kweNkosi) yinkolelo yamaKristu namaSulumane yokuthi uJesu uzobuya ngemuva kokuhamba kwakhe ngokunyukela ezulwini (okwenzeka eminyakeni eyizinkulungwane ezimbili ezedlule). Lombono usekwe emiqayizelweni emayelana noMesiya futhi uyingxenye yomchazasiphelo samaKrsitu amaningi.