Ukuvinjezelwa kweJerusalema (70 CE)

Mayelana Wikipedia

David_Roberts_-_The_Siege_and_Destruction_of_Jerusalem_by_the_Romans_Under_the_Command_of_Titus,_A.D._70

Ukuvinjezelwa kweJerusalema ngo-70 CE kwaba isenzakalo esingumnqamulajuqu seMpi Yokuqala YamaJuda NamaRoma (66-73 CE), lapho ibutho lamaRoma elaliholwa umbusi wangomuso uTitus lavimbezela iJerusalema, umnyombo wokuvukela kwamaJuda esifundazweni seRoma saseJudiya .