Ukwabiwa (kwezomnotho)

Mayelana Wikipedia

Kwezomnotho, ukwabiwa kuyindlela umkhiqizo ophelele, imalingeniso, noma ingcebo okwabiwa ngayo phakathi kwabantu noma phakathi kwezici zokukhiqiza (njengomsebenzi, umhlaba, kanye nemali).[1]

  1. Paul A. Samuelson and William D. Nordhaus (2004). Economics, 18th ed., [end] Glossary of Terms, "Distribution."