Jump to content

UmQongo

Mayelana Wikipedia
Isithombe sombala wangempela somQongo onkothontathu, esibonisa uhowo oluyinkimbinkimbi nohlaka lwenyazani

UmQongo (igama elisho amafu noma intuthu eqongileyo) uyingxenye yenqeke ecwazimulayo eyakhiwa uhowo lwehwanzi ehonyozekile, uthunqathunqa kanye nonyazani. ImiQongo iyizifunda okwakheka izinkanyezi kuzo emkhathini, lokhu kwenzeka ngokuthi izingxenye zohowo, uthunqathunqa, nezinye izithako "zibumbane" ndawonye zakhe izifunda ezisiluthe, eziwongela olunye utho kuzo, ngokuhamba kwesikhathi eziba siluthe ngokwanele ukuba kudaleke izinkanyezi ngaphakathi kwazo.

Iningi lemiqongo mikhulu ngobungako; eminye inokukhanyabanga okungamakhulu ngesilungazingoni. UmQongo obonakalayo emehlweni abantu abasemhlabeni, uzobonakala umkhulu, kodwa ongaqhakazi ngokwanele. UmQongo ImPambano, okungumqongo oqhakaza kakhulu esibhakabhakeni, siyakwazi ukuwubona ngeso lwenyama namuhla, nakuba osozinkanyezi basendulo babengawuboni. Nakuba imiqongo isiluthe kunomkhathinga eyizungezile, iningi layo isiluthe kancane kunanoma iliphi ilinya elikhandwe emhlabeni – ifu lomqongo elingangomhlaba lingaba nesisindo esiyisamba esincane kakhulu.