Umbhoxo

From Wikipedia
Rugbyball2.jpg
Umbhoxo (iRaghbi)

Umbhoxo/iRaghbi uhlobo lomdlalo othi awufane nomdlalo webhola lezinyawo. Kulo mdlalo ku kudlalwa ngebhola ilimise okweqanda. Leli bhuthi ola kugijinywa nalo libanjwe ngezandla. Kanti futhi libuye likhahlelwe ngezinyawo uma sekushaywa i-penalti. Lo mdlalo ubuye ufake phakathi ukusunduzana. Ngenkathi kuzanywa ukuba kuthathelwane ibhola.