Umcikizo

Mayelana Wikipedia

Umcikizo yinoma yiluphi uhlobo lokuqaqulula lwesibalonqangi olulandela unongo oluchasiswe kahle (isb, Umkholezima). [1]

iziLekeleli eziyizinguxa noma zamazuba (noma, ngokomlando, abantu) abenza imicikizo abaziwa ngokuthi abacikizi. Umkhakha owaziwa kakhulu ngokufunda ngemicikizo yilowo wenzululwazi yesicikizi.

  1. Computation from the Free Merriam-Webster Dictionary