Umkholezima

Mayelana Wikipedia
Ishathi lenqubo yomkholezima ( umkholezima ka- Euclid ) wokuqaqulula isihlukanisi esivamile esikhulu kunazo zonke (gcd) samanani amabili u-a no- b ezigcemeni ezinegama elithi A no-B. Umkholezima iqhubeka ngokususa okulandelanayo ngamaluphu amabili: UMA ukuhlolwa B ≥ A kuveza okuthi "yebo" noma “iqiniso” (ngokunembe kakhudlwana, inombolo engu - b esigcemeni B inkulu noma ilingana nenombolo a endaweni A) BESE, umkholezima ucacisa u-B ← B − A (okusho inombolo ba ithatha indawo yendala b ).
umkholezima wokuqala ukushicilelwa, umdwebo ka-Ada Lovelace we-"note G"

Kumchazazibalo nakwinzululwazi yesicikizi, umkholezima lunguchungechunge olunomkhawulo lwemiyalezo enembile, evame ukusetshenziswa ukuxazulula izinkinga eziqondile noma ukwenza umcikizo. Imikholezima isetshenziswa njengeziqondiso zokwenza uqaqululo nokudidiyela imininingo. Imikholezima ethe thuthu ingenza izisuso ezihlelelekiwe (ezibizwa ngokuthi inhluzo ehleleliwe) futhi ingasebenzisa njengezivivinyo zomchazazibalo ne-logic ukuphambukisa ukugunundwa komkitizo ngemigudu ehlukene (okubhekiselwa kuyo ngokuthi ukuthatha isigqibo okuhlelekiwe). Ukusebenzisa izici zabantu njengezichazisi zezinguxa ngokomfanekiso noma ukungathekisa kwakuyinto eyayenziwa ngu-Alan Turing ngokusebenzisa amabizo afana nokuthi "inkumbulo", "ukuphequlula" nelithi "imvusi".