Umhela wakwaNgqondonkulu

Mayelana Wikipedia
Kunezinhlobonhlobo ezahlukahlukene zemihela yocwaningo ebukezwayo; lezi zishicilelwa ezikhethekile ezivezwa esithombeni zimayelana nenzululwazi yokudla.

Umhela wakwangqondonkulu uyisishicilelwa lapho kushicilelwa khona ubungoti obuphathelene noqeqesho lakwaNgqondonkulu.