Uqeqesho lakwaNgqondonkulu

Mayelana Wikipedia

Uqeqesho lakwaNgqondonkulu noma umkhakha wakwangqondonkulu umhiba wolwazi olufundiswa futhi lucwaningwe ekolishi noma ezingeni lasenyuvesi.