Umkitizo wenguxa

Mayelana Wikipedia
Iselusi limi senguxa sesiCikizi soqwembe olulodwa se- W65C816S, esiveza ukuqaqwa komkitizo, kanye nombhaliswa wokuhidanisa nokulahlwa kwenkumbulo.

Kwezokuhlelelisa isicikizi, umkitizo wenguxa ulimi olusezingeni eliphansi lokuhlelelisa, oluqukethe iziyalezo zolimi lwenguxa, ezisetshenziselwa ukulawula isihidanisi esiyinhloko sesicikizi (CPU). Isiyalezo ngasinye zibangela i-CPU ukuba yenze umsebenzi othile, ofana nokugidlabeza, ukugcina, ukweqa, noma umgidingo wenhluzo yesibalonqangi (ALU) engxenyeni eyodwa noma ukweqayombhaliso we-CPU noma inkumbulo.