Umtapowolwazi

Mayelana Wikipedia
Igumbi lokufundela lesimanje emtapolwazi womBuso neNyuvesi, e-Denmark