Uphuthu

From Wikipedia

uPhuthu lungukudla okwenza ngempuphu kambila owomisiwe. Luyaphekwa ngamanzi abilisiwe. Ludliwa kakhulu nobhonsisi,noma amasi, kodwa luyadleka nanoma yisiphi isishebo.