Usomtapolwazi

Mayelana Wikipedia

Lamu_Fort_Librarian

Usomtapolwazi ngumuntu osebenza njengengcwepheshi yomtapolwazi futhi uyena ohlinzeka ngofikelelo ekwazisweni, futhi ngezinye izikhathi ngezinhlelo zezenhlalo noma zobuchule, noma imiyalo yokwaziswa ngezincwadi kubasebenzisi.