Ibizo

Mayelana Wikipedia
Umzekelo
  • Inja ilele.
  • Lowa ngu Mike.
  • Leya yi Alton police station.
  • Umholo walowa msebenzi mukhulu.
  • Hamba uye lapha ngoMsombuluko.
  • Ngithanda ezemidlalo.

Ibizo uhlobo lwegama elivamise ukuba yigama lento thizeni, kanjengomuntu, indawo, into, isilwane, noma umqondo. EsiZulwini, amabizo kungaba ngasho ubunye noma ubuningi.