Jump to content

Inkimbi

Mayelana Wikipedia
refer to caption
Insimbi, eboniswe lapha iyizimvingimvingi, iyisibonelo senhlwa yevanga eyinkimbi.
A metal gravy boat
Inkimbi ebunjwe yamisa okokhamba lomhluzi yakhiwe ngensimbithi, Isiqungo esakhiwa Insimbi, umCalahle nomchiyangqawala

Inkimbi iyisithako, okuthi lapho sididiyelwa, siphucuzwa, noma siqephuka, siveze ummomo ocwazimulayo, futhi sikwazi nokudlulisa amazuba nomchadamezo kangcono. Izinkimbi imvama ziyalembuluka (kube yizintambo) futhi ziyagoboyeka (zingacandulwa zibe ukhethe). Lezi zakhi ziwumphumela wesibhonqi senkimbi esenzeka phakathi kwamachwe nemizwayi yenkimbi.

Inkimbi kungaba yinhlwa yevanga efana nensimbi; isiqungo esifana nenqimbi; noma umxumbe womzwayi ofana (polymeric sulfur nitride).

Kumchazandalo, inkimbi ngokuvamile ithathwa njengesiqa esikwazi ukudlulisa amazuba emazingeni angaphansi kwenguqu ephelele. Izinhlwa eziningi nemixube engavamile ukujinjwa njengezinkimbi zibe nobunkimbi ngaphansi kwengcindezi ephezulu. Ngokwesibonelo , inkwithi engeyona inkimbi iphenduka Inkimbi kancane kancane emazingeni aphakathi kwezinkulungwane ezingama-40 nezingama-170 zengcindezi yomoyambulunga. Ngokulinganayo, ezinye izithako ezithathwa njengenkimbi kungenzeka aziyona Inkimbi. Ngokwesibonelo , INaside, iphenduka inhlwa engeyona inkimbi ngaphansi kwengcindezi engaphansi kwephindwe izikhathi eziyizigidi ezimbili zengcendiz yomoyambulunga.