Isimunyuci

Mayelana Wikipedia
Iinkintsha esasiqobosho evela kwisimunyuci esiyisigijimi

Isimunyuci siwumzwayi womgcezitho omqoka kakhulu ezinsebenzweni eziningi zempilo, kungaba ngokuqhogoya insebenzo ngokwayo (isimunyuci esingashayeleli) noma ngokwakha uhlaka lokukhiqiza izakhamzimba (isimunyuci esithunywayo). Isimunyuci kanye nolibofuzo zombili ziyizimunyundeni. Izimunyundeni zakha ingxenye eyodwa kwezine zemizwayikhulu emqoka kuzo zonke izinhlobo zokuphila.