Jump to content

ULibofuzo

Mayelana Wikipedia
Uhlaka lwe-DNA ensonge lukhonko (uhlobo lolibofuzo-B ).

ULibofuzo luyintshogcezi (polymer) eyakhiwa imihumo emibili ezithandelayo ibe yinsongesonge. Intshongcezi ithwala imiyalelo yofuzo yokuthuthukisa, ukusebenza, ukukhula nokuzalana kwazo zonke iziPhili ezaziwayo namagciwanyana amaningi. ULibofuzo kanye nesimunyuci ziyizimunyundeni. Izimunyundeni, kanye nezakhamzimba, amafutsha, nezifukuthisi eziwuxhoxho, zingezinye zezinhlobo ezine eziyinhloko zemizwayikazi esemqoka kuzo zonke izinhlobo zokuphila.