Jump to content

Isincwana

Mayelana Wikipedia

Isincwana siwumuvo oyisiseko kwezokucikiza nakwezokuxhumana zezibhangqiwe. Isincwana simelela isimo somhluzangqondo esinamanani amabili angavela. Lamanani avamise ukumelelwa ngezinombolo ulunye ("1") noma ilize ("0"), kodwana amanye amaswempu afana noYebo/Cha, iQiniso/aManga nawo ayasetshenziswa.

Ukuhlobana phakathi kwalamanani kanye nezimo eziphathekayo zesiqoqonga noma isilekeleli esiyisisekelo kuyindaba yesivumelwano, futhi izabelo ezahlukene zingasetshenziswa ngisho nangaphakathi kwesilekeleli noma inhleleliso efanayo.