UkuCikiza

Mayelana Wikipedia
Computer simulation
Umfefenyeko wesiCikizi, enye yezindlelasu eziyinhloko zokucikza malunga.

Ukucikiza kuyinoma ibuphi ubuqhebeqhebe bempokophelo obudinga izinsiza, buzuze kuzo, noma budale izinsiza zokucikiza. Ukucikiza kuhlanganisa ucwaningo nomgcanso ezinqubweni zomcikizo, nokuthuthukiswa kokubili kwezinsiza ezingaphandle neziphakathi. Ukucikiza kunezici zenzululwazi, zobunjiniyela, zomchazazibalo, zobuchweoheshe nezomphakathi. Izigaba zokucikiza ezinkulu zihlanganisa ubunjiniyela besicikizi, inzululwazi yesicikizi, (cybersecurity), inzululwazi yemininingo, izimiso zokwaziswa, ezobuchwepheshe bokwaziswa kanye nobunjiniyela behlelokusebenza.[1]

Ibizo elithi "ukucikiza" limqondofana nelithi 'ukubala nelithi 'ukuqaqulula'. Ezikhathini zangaphambili, lalisetshenziswa uma kukhulunywa ngomsebenzi owenziwa abacikizi abangabantu, manje osowenziwa izinguxa zokucikiza.[2]

Early vacuum tube Turing complete computer
i-ENIAC, isicikizi sezezibhangqiwe zamazuba sokuqala esihleleliswayo semisebenzi yonke

Ukucikiza yinoma yiluphi uhlobo lokuqaqulula isibalonqala nokungesonaolulandela unongo oluchasiswe kahle (isb, umcikizo). [3]

  1. "Computing Careers & Disciplines: A Quick Guide for Prospective Students and Career Advisors (2nd edition, ©2020)". CERIC (in i-English). Kulandwe ngomhlaka 2022-07-04.
  2. "The History of Computing". mason.gmu.edu. Kulandwe ngomhlaka 2019-04-12.
  3. Computation from the Free Merriam-Webster Dictionary