Jama kaNdaba

From Wikipedia

Jama kaNdaba († 1781).

Inkosi wamaZulu
Emva kwa- :
Ndaba
Isikhathi
1763–1781
Phambi kwa- :
Senzangakhona