Jama kaNdaba

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Jama kaNdaba (c. 1757 - 1781), wayeyindodana kaNdaba kaMageba, wayengumKhulu oPhakeme wesizwe samaZulu ngo-1763 kuya ku-1781. Umkhulu wakhe wayekhona Mageba kaGumede.

Inkosi wamaZulu
Emva kwa- :
Ndaba
Isikhathi
1763–1781
Phambi kwa- :
Senzangakhona