Langa KaXaba

Mayelana Wikipedia

ULanga kaXaba (? - circa 1805) wayeyiNkosi yesizwe samaNdwandwe. Ngolimi lwesiZulu, "iLanga" lisho "ilanga" noma "usuku" futhi "kaXaba" lisho "indodana kaXaba".Wayenguyise nowandulela inkosi uZwide kaLanga, imbangi yeNkosi uShaka kaSenzangakhona.