Shaka

From Wikipedia

Shaka kaSenzangakhona (c. 1787–c. 22/9/1828). uShaka ngelinye lamaqhawe esizwe sakwaZulu.

Inkosi wamaZulu
Emva kwa- :
Senzangakhona
Isikhathi
1816–1828
Phambi kwa- :
Dingane

Ukuzalwa[hlela | edit source]

Inkosi uShaka kaSenzangakhona kaJama waye yinkosi yesizwe sakwaZulu. umntakaNdaba wathatha isihlalo sobukhosi mhla kukhothama uyise ingonyama uSenzangakhona kaJama. Umlando kaNodumehlezi kaMenzi uphinde udungwe amanga nezinganekwane, kodwa-ke lana sizame ukukhethela umlando okuyiwona ocwengekile. uShaka uzalwa indlovukazi uNandi kaBhebhe nenkosi uSenzangakhona kaJama. mhla efika emhlabeni uShaka, uyise wayesevele esiphikile isisu sika nina, wathi akakhulelwe uphethwe isitshaka, isifo samathumbu. Ngenxa yokuphikwa nguyise, uShaka noNandi babehambe behlala, behlukumezeka, behlekwa. Kuthiwa ulaka likaShaka latshaleka ngaso lesisikhathi behlukumezeka benonina nodadewabo omncane uNomcebo kaSenzangakhona.

Kwa-Mthethwa[hlela | edit source]

uShaka wayesezikhandele ugazi nenkosi yakwaMthethwa uDingiswayo wakhonza ngaphansi kaDingiswayo njengomholi webutho. Kulapha uShaka akhombisa ubuhlakani bakhe ngokukhanda izindlela izintsha zokulwa, nokuguqula izikhali. Wabona ukuthi amabutho agijima kancane uma embathe izingxabulelo, wathi zingasagqokwa. Kanti futhi nesihlangu (ihawu) siyasinda futhi umkhonto mude kakhulu. Ubuhlakani bukaShaka bamenza umuntu ohlonishwa kakhulu.