Ndaba Mandela

Mayelana Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Ndaba Mandela
Ubezalwa Ndaba Thembekile Zweliyajika Mandela
(1982-12-23) 23 ngoZibendlela 1982 (Iminyaka 39)
Soweto, Johannesburg, South Africa
Isizwe WaseNingizimu Afrika
Education Bachelor's Degree from the University of Pretoria in 2008.
Abantwana 2
Relative(s)

Nelson Mandela (umkhulu)

Mandla Mandela (ubhudi)

UNdaba Thembekile Zweliyajika Mandela (owazalwa ngomhlaka 23 Zibandlela 1982) ungumbhali, umeluleki, umkhulumeli, usomabhizinisi, umeluleki wezepolitiki futhi ungumzukulu kaNelson Mandela.Wazalelwa eSoweto, eNingizimu Afrika.

UMandela njengamanje ungumsunguli kanye nosihlalo weMandela Institute for Humanity

Uyasebenza ukugcina umlando kamkhulu wakhe uphila, futhi wethula uNelson Mandela esizukulwaneni esisha. Ungumsunguli futhi ungusihlalo obumbene we-Africa Rising Foundation. Futhi ungumsunguli weMandela Project. Wayeyingxenye yeqembu leMandela Centenary ngo-2018.

Uyilungu loMkhandlu Wentsha wePan-African osebenzisana kakhulu ne-African Union.

Ungummeli omude kunabo bonke osebenza emhlabeni jikelele we- UNAIDS, i-ejensi ekhethekile yeNhlangano Yezizwe ekhankasela ukuqeda ubhadane lwe-HIV / AIDS. Bobabili abazali bakhe babulawa yilesi sifo.

Isiqalo sokuphila[hlela | Hlela umthombo]

UNdaba Mandela wazalelwa emndenini wezikhulu.Umkhulu wakhe u-Nelson lalibonisa ozalweni nemicengezi of kingship of Thembu abantu futhi indlalifa ebukhosini ka eMvezo ngo ilungelo lakhe. Isithunzi sakamuva siphethwe ngumfowabo omdala kaNdaba uMandla .

Ngaphandle kwalokhu, uNdaba wakhulela kulokho okungabizwa ngokuthi yikhaya elibhidlikile.Ubaba wakhe uMakgatho Mandela wakhula engenaye ubaba. UNelson Mandela waboshwa ngenkathi umndeni wakhe usakhula, futhi waba ngumuntu ohamba emgwaqweni eSoweto.Ngemuva kokuzalwa kukaNdaba, umndeni wakhe wathuthela e-Eastern Cape.Uchithe iminyaka yokuqala yokufunda kwakhe edolobheni elincane elibizwa ngeCofimvaba .Wayeneminyaka eyisikhombisa lapho ehlangana nomkhulu wakhe uNelson Mandela.UMandela wayeboshwe eRobben Island.UNdaba wayeneminyaka eyishumi nanye ngenkathi ezohlala nomkhulu wakhe. Uchithe amashumi amabili eminyaka ehlala naye - enakekelwa, bese enakekela umkhulu wakhe.

Ngokwesiko lamaXhosa abafana abaphakathi kweminyaka engu-18 no-21 bayiswa ezintabeni bayosokwa. UNdaba wayeneminyaka engama-21 ngesikhathi esokwa.Bafundiswa izindima nezibopho zabo ekubeni ngamadoda.Iqhaza nezibopho ezibandakanya ukushada, ukuba yindoda, ubaba, nokuba nekhaya lakho.

Umsebenzi[hlela | Hlela umthombo]

UNdaba ubephuma phambili kwezesayensi yezepolitiki nobudlelwano bamazwe omhlaba e- University of Pretoria eNingizimu Afrika.

Usebenze kwiNxusa laseJapan njengomxhumanisi wezepolitiki.

I-Africa Rising yasungulwa ngenhloso yokuqhakambisa isithombe esihle nge-Afrika. UNdaba ubhalwe kwi- BET ku-inthanethi lapho ebekhuluma ngesisekelo sakhe, i-Africa Rising. UNdaba uthi isisekelo sakhe sihlose ukuqhakambisa isithombe esihle nge-Afrika ngezinhlelo, amafilimu, abezindaba nokuxhumana nabantu, ukuguqula imicabango yabantu abasha base-Afrika kanye nomhlaba wonkana.

Ngo-2014 uNdaba waqokwa njengomunye “wama-28 Men of Change”, yiBET. IMen of Change ihlonipha iNyanga Yomlando Omnyama yaseMelika. Ihlonipha amadoda aMnyama aphumelele ezimbonini noma kumaphrojekthi aqhakambisa ubuhlakani babantu abamnyama.

Washicilela incwadi yakhe yokuqala ngoJuni 2018 enesihloko esithi Going to the Mountain: Life Lessons from My Grandfather, uNelson Mandela.Uthi umkhulu wakhe wamfundisa ukuzakhela amafa kanye nokubuyisela emphakathini.UNdaba usho ngencwadi yakhe, ukuthi uthathe izifundo zokuphila umkhulu wakhe amfundise zona kanye nezinye zakhe ukuzidlulisela kubalaleli abasebancane.Ukuze abantu baqonde izindinganiso zikayisemkhulu.

Ngo-2018 uNdaba wabambisana noPrince Harry, noSir Elton John ukwenza umkhankaso wokuqwashisa nge- HIV ne-AIDS.Baqale umkhankaso womhlaba wonke engqungqutheleni yama-22 yamazwe omhlaba yengculazi e-Amsterdam.Engxoxweni abe nayo neHill eLibrary of Congress, ngoJuni 2018, uNdaba ucashunwe ethi kungani abhala le ncwadi, “Bengifuna abantu bazi uNelson Mandela ngaphandle kokuba yisishoshovu sezwe, ngaphandle kokuba ngumholi omkhulu lo abamaziyo nokumazi nje ezingeni lomuntu njengogogo. "

Izilinganiso[hlela | Hlela umthombo]

"Kumele sihlukane nemibono eyiphutha ekhona ezungeze i-Afrika.I-Afrika akuyona nje indawo yezimpi, ubuphofu, izifo kanye nomashiqela. I-Afrika yindawo yokuzalwa kobuntu. "

"Anginaso isineke sakhe ngaso sonke isikhathi. Bengingeke ngichithe iminyaka engamashumi amabili neskhombisa ejele bese ngixola izitha zami ngendlela enza ngayo.Kodwa ngifunde lukhulu kuye futhi ngiyakholelwa ukuthi wabona indoda enhle kimi.Ngingase ngingakwazi ukuhamba ezinyathelweni zikaNelson Mandela, kodwa sonke singahamba ekukhanyeni kwakhe. "

“Umhlaba ubheka kakhulu iNingizimu Afrika njengezwe okulindeleke ukuthi lizimele phezu kwezindinganiso zokuziphatha kanye nokuziphatha okuhle, ngoba siyizwe elikhiqize lesi sithombe somhlaba wonke. Kodwa ugogo wayehlale esifundisa ukuthi sizenzele umlando. ” Ndaba Mandela.