Portal:Izilwane

From Wikipedia
GrenouilleAnimeeG.gif
Izilwane

ikati - inja - indlovu - indlulamithi, imvubu, ibhubesi - inyamazane - ithayiga - inyoni - inkomazi - izimvu - imbuzi - idube - unogwaja - ingulube - ilulwane - inkalankala - umdlwane - umkhomo - ihlengethwa.

Adaptaur