UMakhalipha

Mayelana Wikipedia
Isandla somuntu esebenzisa uMakhalipha
ikhasi lokuqala le-Wikipedia kumakhalipha omkhulu

uMakhalipha uyisilekeleli esiyisicikizi esiphathwayo esivube izinsebenzo zocingo oluluntinti nezesicikizi ensizeni eyodwa. Omakhalipha bahlukaniseka kalula phakathi komakhalekhukhwini abavamile ngezigcoyi eziqinile kanye nezihlelo ngqala ezibanzi, ezifakwe uhlelokusebenza, uxhakaxholo (kuhlanganisa nokuphequlula ulwebu oyaceni oluluntinti), kanye nensebenzo yezinsizagcezi (multimedia) ezifana (nomculo, imibukiso, izithwebuli, nemifeketho), ezifakwe kanye nezinsebenzi zocingo ezifana nokushayela ngezwi, nomqhafazo. Omakhalipha imvama baqukethe amazubela entandelo ehlayiziwe (integrated circuit (IC) chips), ezifaka neziNzwi ezinhlobonhlobo.