UmNgcikisho wamazuba

Mayelana Wikipedia

UmNgcikisho wamazuba noma (ubunjiniyela bakagesi) uqeqesho lwezomngcikisho oluphathelene nocwaningo, umklamo, kanye nokusetshenziswa kwensiza zokusebenza, izilekeleli, nezimiso ezisebenzisa amazuba, izigabuzuba, kanye nobunzubawonga .