Jump to content

Umchazamncwebe

Mayelana Wikipedia
Isinqumela somncwebe: isithombe somgqamo weChwe lwesCambi sesinTsazayiyothi.
Octahedral and tetrahedral interstitial sites in a face centered cubic structure
Kikuchi lines in an electron backscatter diffraction pattern of monocrystalline silicon, taken at 20 kV with a field-emission electron source

Umchazamncwebe yinzululwazi yomgcanso yokunqumela ukuhleleka kwamachwe ezinqumeleni zomncwebe. Umchazamncwebe uyisihloko esiyisiseko emikhakheni yenzululwazi yezithako nakumchazandalo wezimo ezijiyileyo. Igama elithi umchazamncwebe lisuselwa emazwini amabili wesizulu ("umchaza" elisho inqubo echazayo + nelithi "umncwebe" elisho isimo esincwamanzi). NgoNtulikazi wezi-2012, inhlangano yezizwe yaqaphela ukubaluleka kwenzululwazi yomchazamncwebe ngokumemezela ukuthi owezi-2014 kuzoba unyaka wamaZwe womHlaba woMchazamncwebe.