Umchazatho

Mayelana Wikipedia

umChazatho iyisifundo esingokwesayensi sezakhi kanye nokucondoza koTho. Iyisayensi yemvelo ecwaninga izinhlwa ezakha uTho kuze kuyofika kwimxube eyakhiwa amachwe, amaChembe neziHonyo: Ukwakheka kwazo, uhlaka lwazo, izakhi zazo, ukucondoza kwazo kanye noshintsho ezidlula kulo ngesikhathi zilumbana nezinye iziqa.

Ngokwesilinganiso sesihloko sawo, umChazatho ungena endaweni emaphakathi komChazandalo no nomChazampilo. Ngesinye isikhathi ubizwa ngokuthi yisayensi emaphakathi ngoba inikeza isiseko sokuqonda yomibili imikhakha yesayensi Eyisisekelo nesayensi eSetshenziswayo ezingeni eliyisisekelo. Ngokwesibonelo, umChazatho uchaza izici zokukhula kwesitshalo (botany), ukubumbeka kwamatshe angenalutho (umChazazwe), ukuthi isiNtshongo (ozone) somoyambulunga sakhiwe kanjani nokuthi izinto ezingcolisa imvelo zonakaliswa kanjani uxhaxhamvelo (ecology), izakhi zenhlabathi enyangeni (cosmoikhemistri), ukuthi imithi yokwelapha isebenza kanjani (umchazamakhambi pharmacology), nokuthi ungabuqoqa kanjani ubufakazi bolibofuzo endaweni yobugebengu (Forensic).

uMsuka[hlela | Hlela umthombo]

Umsuka wegama lesizulu elithi "umchazatho" uvela encazelweni yalomkhakha wenzululwazi, ukufindwa kokucondoza kotho, okusho ukuthi kufundwa ngotho, kwenziwa imizamo yokuchaza uTho nezakhi zalo nokucondoza kwalo.