Usuku wenkululeko

From Wikipedia

Usuku lwenkululeko (Freedom Day ngesiNgisi) uyiholide laseNingizimu Afrika. Kuleholide kugujwa ukuphela kobandlululo i-Apartheid nokuqala kwenkululeko ngonyaka ka1994. Lokhu kwenzeka ngomhaka ku-27 Apreli.