Jump to content

Usuku lwenkululeko

Mayelana Wikipedia
(Redirected from Usuku wenkululeko)

Usuku Lwenkululeko liyiholide lomphakathi eNingizimu Afrika eligujwa ngo-27 kuMbasa (Ephreli). Kuwukugubha ukhetho lokuqala lwangemva kobandlululo olwalwenziwa ngalolo suku ngonyaka wezi-1994 umthethosisekelo owamenyezelwa ngalo. Ukhetho lwaluwukhetho lokuqala lukazwelonke lapho wonke umuntu oneminyaka engaphezu kwengu-18 ubudala wokuvota kunoma yiliphi iqembu lohlanga, ayevunyelwe ukuvota.