Wikipedia talk:Umnyango wamgwamanda

From Wikipedia

Okuqukethwe kweNingizimu Afrika / South Africa content[edit source]

Siqala ukwengeza okuqukethwe ngokuphathelene neNingizimu Afrika. (We are starting to add content about South Africa.)

Nazi iziqondiso ezivela ku-Wikipedia yesiNgisi: (Here are some guidelines from the English Wikipedia:)

IPortal:INingizimu Afrika
Akusilo yini lokhu okumangalisayo? (Isn't this wonderful?)

Ake siqale ngaloluhlaka lwezihloko: (Let's begin with this framework for topics:)

Uma usulungele ukusiza, engeza igama lakho ngezansi: thayipa ~~~~ . Ngiyabonga!
(When you're ready to help, add your name below with four tildes: ~~~~ . Thank you!)