Wikipedia talk:Umnyango wamgwamanda

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Okuqukethwe kweNingizimu Afrika / South Africa content[Hlela umthombo]

Siqala ukwengeza okuqukethwe ngokuphathelene neNingizimu Afrika. (We are starting to add content about South Africa.)

Nazi iziqondiso ezivela ku-Wikipedia yesiNgisi: (Here are some guidelines from the English Wikipedia:)

IPortal:INingizimu Afrika
Akusilo yini lokhu okumangalisayo? (Isn't this wonderful?)

Ake siqale ngaloluhlaka lwezihloko: (Let's begin with this framework for topics:)

Uma usulungele ukusiza, engeza igama lakho ngezansi: thayipa ~~~~ . Ngiyabonga!
(When you're ready to help, add your name below with four tildes: ~~~~ . Thank you!)

Timestamp month names fixed: uMbasa <>uNdasa[Hlela umthombo]

The timestamp on the Wikipedia pages Inizguquko ezimanje and Amanikelo ami -- and also on our signatures -- is incorrectly using the month name uMbasa for uNdasa (uMashi) and the reverse (uNdasa for uMbasa, u-Ephreli). To fix this, today I joined the Translatewiki project. It will take some time for the fix will be processed. I'll watch for it, and also learn more about Translatewiki. For your information - current contributors @MaejorM:, @Njabulo19:, and all isiZulu-speaking editors. -- Deborahjay (talk) 13:26, 12 uMbasa 2018 (UTC)