Amaholide omphakathi eNingizimu Afrika

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

INingizimu Afrika inama holide omphakathi ayi-12 asemthethweni agujwa minyaka yonke. Nangesikhathi sobandlululo kukhona amaholide akade egujwa aphinde aqhubeka ukuthi agujwe emva konyaka we-1994, amaningi ayegujwa ngalesi sikhathi achithwa wonke. Iningi lamaholide agujwa eNingizimu Afrika aba semthethweni emva konyaka we-1994 ngenkathi iNingzimu Afrika ithola Inkululeko. Amaholide amaningi aseNingizimu Afrika aqala ukugujwa emva konyaka we-1995 ngesikhathi Umthetho Sivivinywa Wamaholide Omphakathi uvunyelwa uPhalamende ngonyaka we-1995.

Uhlu lwamholide omphakathi agujwa eNingizimu Afrika.

Usuku Igama Lahlongozwa
1 January New Year's Day 1910
21 kuNhlaba Usuku lwaMalungelo Esintu 1990[1]
Ulwesihlanu ngaphambi kweSonto Lephasika Ulwsihlanu Oluhle 1910
Umsombuluko olandela iSonto Lephasika Usuku Lomndeni 1980
27 kuMbasa Usuku Lwenkululeko 1994[1]
1 kuNhlaba Usuku Lwabasebenzi 1995[2]
16 kuNhlangulana Usuku Lwentsha 1995[3]
9 kuNcwaba Usuku Lwabesifazane 1995[4]
24 kuMandulo Usuku Lwamagugu 1995[5]
16 kuZibandlela Usuku Lokubuyisana 1995
25 kuZibandlela Ukhisimuzi 1910
26 kuZibandlela Usuku Loxolo 1910

Imithombo[hlela | Hlela umthombo]