UMasipala wesiFunda seLembe

Mayelana Wikipedia

iLembe (iLembe District Municipality) umasipala osesifundazweni saKwaZulu-Natal eNingizimu Afrika. Kulomasipala iningi labantu likhuluma ulimu lwesiZulu, bangamaphesenti angama-82 kwabntu abayizi- 606,809 kumasipala abakhuluma lolu limi. Ngaphambilini lomasipala wabe ubizaw ngokuthi King Shaka District Municipality.