Inani lobuchwe

Mayelana Wikipedia
Inani lobuchwe liyinani lezinelesi, futhi kanjalo nesamba esivumayo, endenini yeChwe.

Inani lobuchwe noma inani lomlelesa wendeni (uphawu Z) lenhlwa yevanga liyinani lomlelesa osendenini yechwe. Indenini evamile, leli nani lilingana nenani lenelesi noma inani lezinelesi ezisendenini yawo wonke amachwe aleyonhlwa. Inani lobuchwe lingasasetshenziswa njengesihlonzi zezinhlwa zevanga ezivamile. Echweni elivamile elungaleleswanga, inani lobuchwe lilingana nenani lezinzuba.